Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl       Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MISSION - Szkoła Języków Obcych
zaprasza na bezpłatne kursy języka angielskiego w ramach projektu
(dofinansowane w 100% Z Unii Europejskiej w ramach EFS )
Zaawansowane kursy językowe dla specjalistów

Do kogo dedykowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego, świadczących usługi w dziedzinie outsourcingu.

Kto może być uczestnikiem kursu językowego?

Właściciele (prowadzący działalność gospodarczą) oraz pracownice i pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni na umowę o pracę.

Jakie szkolenia oferujemy w ramach projektu?

Kursy stacjonarne

Pakiet obejmuje: 120 godzin lekcyjnych zajęć - 45 minutowych, materiały szkoleniowe, videokonsultacje i zestawy do videokonsultacji (kamerki, słuchawki z mikrofonem) oraz międzynarodowy egzamin TOEIC z certyfikatem.

Szkolenia językowe intensywne - wyjazdowe

Pakiet obejmuje: 40 godzin lekcyjnych zajęć - 45 minutowych (5 dni po 8 x 45 min. w formie wyjazdowej), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje i przerwy kawowe), videokonsultacje i zestawy do videokonsultacji (kamerka i słuchawki z mikrofonem). Kurs zakończy test wiedzy i umiejętności językowych zdobytych w trakcie trwania szkolenia.

Ile osób zostanie przeszkolonych w ramach projektu?

W ramach projektu w dwóch edycjach oferujemy 300 miejsc na szkoleniach stacjonarnych (30 grup) i 120 (12 grup) na szkoleniach intensywnych.

Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Kursy stacjonarne:

Mission – ul. Armii Krajowej 95, Kraków – sale szkoleniowe lub w przypadku utworzenia co najmniej 10 – osobowej grupy na jednym poziomie zaawansowania z jednego przedsiębiorstwa – zajęcia mogą odbywać się u Beneficjenta.

Kursy intensywne: W ośrodku szkoleniowym w górach (okolice Zakopanego).

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
angielski kraków
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
kursy dofinasnowane